Jordkällare – en aktion

Peggy Palmstedt och Roger Bergner

JORDKÄLLARE - EN AKTION

8 oktober

Peggy Palmstedt och Roger Bergner har under sommaren 2022 arbetat med sitt projekt Jordkällare.

De har undersökt och inspirerats av en plats i Risingetrakten utanför Finspång. Husgrunder anas. Två närbelägna jordkällare står med gapande öppningar, knappt inom synhåll för varandra. Jordkällare, som är ett pågående arbete, har dokumenterats i foto och film.

Hur ska Peggy och Roger gå vidare? Vi möter paret i ett tänka-högt-tillsammans-samtal. Peggy Palmstedt är konstnär med intresse för installationer. Hon är medlem i KIFiN, Konstnärernas Intresseföreining i Norrköping, och i KRO. Roger Bergner är engagerad i föreningen Annan musik.

Välkommen till samtal med bildvisning och fika!