»
13/11 2021 Utställningar

Olof Bendz

"En yttre kust och en inre"
"I mina teckningar och målningar
är det främst tre element som bygger upp bilderna. Först det livgivande vattnet, därefter lagringarna från andra tider och miljöer, och sist men inte minst ett vemod som i sig är en kombination av drömmar, längtan och minnen. I teckningarnas mikrokosmos och detaljskärpa försöker jag närma mig en undflyende verklighet - en jordisk drömvärld."

13 november - 5 december.
Pressvisning torsdag 11/11 kl 13.00-15.00

På söndag 14 nov kl13 kommer även TRIO BENDZ att spela irländsk folkmusik och klassiks musik i utställningen!

»
1/12 2021 Aktiviteter

”Samtal om min konst”

Välkomna till föredrag med Olof Bendz om sin konst. Onsdag 1 december kl 19.00 på Konstforum.