Anna Zimmerman

ANNA ZIMMERMAN

15–30/4 2023

”Jag upptäckte att jag drivs av lust mer än av intellekt.”

Den begåvade eleven på De Geergymnasiets Bild- och Formprogram gick vidare till Dômens konstskola i Göteborg. Sedan fortsatte hon till Konstfack. På båda skolorna dominerade den konceptuella konsten, att låta idén vara överordnad mediet och estetiken.
– Det var en ögonöppnare.
När Anna ställde ut på galleriet 7B i centrala Norrköping 2019 var det med Fotogram, fotohistoriskt inspirerade arbeten från Konstfack. Vägen tycktes spikrak.
Men så kom pandemin i mars 2020. Konstfacks studenter låstes ute från seminarierum och verkstäder. De gjorde examensutställningar som ingen kunde besöka.
– Jag kände mig ganska förvirrad. Vanligtvis kan man få en push i rätt riktning när man examineras, men nu stod allt stilla. Det var tufft, precis som för så många andra då.
Anna Zimmerman lade konsten åt sidan en tid innan lusten återvände genom tecknandet.
– Det kändes lustfyllt och prestigelöst.
De fjorton kolteckningar som visas på Konstforum är skapade dels i ateljén i Stockholm, dels i familjens sommarhus i Gryt. De innehåller mycket textilier och bortvända ansikten.
– Textilierna agerar å ena sidan magnetiskt, attraherande, å andra sidan som en sköld eller barriär. De skapar en distans mellan insidan och utsidan. Konsekvensen av att bädda in skörheten kan bli isolerande istället för skyddande.
– Kanske vänds blickarna bort av blyghet, kanske vänds de inåt eller så ger de bara fan i betraktaren.

Utställningsperiod:
15/4-30/4 2023
Öppet onsdag-söndag kl 12-16