Medlem

Föreningen Norrköpings Konstforum bildades 1964 som ett försök att skapa djupare kontakt mellan konstnärer och publik. Verksamheten bedrivs under informella och anspråkslösa former för att understryka att den vill fylla ett vardagsbehov.

Bli medlem!

Medlemskapet ger:

  • Vernissagekort via e-mail till alla utställningar 10-12ggr/år
  • Möte med konstnärer
  • Vinstchans i vårt årliga lotteri
  • 10% rabatt vid konstinköp
  • Medlemsbrev mm.

Medlemsavgifter
Enskild medlem 225 kr
Familjemedlem 100 kr
Studerande 150 kr
Företag/Förening 300 kr

Avgiften erläggs på plusgiro 68 06 25-1 eller via swish 123 429 83 52