Årsmöte

Kallelse till årsmöte med Konstforum i Norrköping
Varmt välkommen till årsmöte med Konstforum i Norrköping!
När? – Tisdag 15 februari 2022 kl. 1900
Var? – Galleri Konstforums lokaler i ”Stenhuset”, Saltängsgatan 19
Verksamhetsberättelse och dagordning kommer att finnas tillgängliga på Konstforum och på årsmötet. Under mötet genomför vi vårt sedvanliga årsmöteslotteri med tillfälle att vinna fina priser för dig som medlem.

Medlemsinformation till dig om Konstforums framtid:
Vi avlutade vår utställningsverksamhet i stenhuset i början av december 2021. Vi hade då under hösten haft glädjen att kunna presentera inte mindre än fem olika konstnärer och deras fina alster.

Våren 2021 blev vi formellt uppsagda från våra nuvarande lokaler av Norrköpings kommun. Kommunen har gjort bedömningen att våra gallerilokaler behövs för expansion av den förskoleverksamhet som bedrivs på våningsplanet under oss. Jakten på nya lokaler hade dock börjat redan tidigare eftersom det under en lång rad av år talats om att vi skulle behöva flytta. Nu, i januari 2021, ser det till sist ut som om våra ansträngningar burit frukt och med stor sannolikhet kommer vi under senvåren att kunna tillträda lämpliga lokaler med mycket bra läge i Norrköpings City.

Ditt fortsatta medlemskap i Konstforum är inte bara viktigt utan absolut nödvändigt för föreningens fortlevnad! När vi nu lämnar Stenhuset är det efter 57 (!) års verksamhet i samma byggnad och nu hoppas vi på minst lika många till på ny adress. Vi hoppas att du vill vara med oss även i fortsättningen och att du stöttar oss med ditt medlemskap i föreningen. Utöver det är du välkommen att anmäla ditt intresse för arbete i föreningens styrelse. Det bör också sägas att man inte behöver sitta i styrelsen för att kunna hjälpa till. Möjlighet kommer att finnas för deltagande i olika projekt gällande vår verksamhet och som kanske har inriktning på konst- och kulturfrågor som särskilt intresserar just dig! Det finns också möjlighet att medverka i det praktiska arbetet med galleriet som t.ex. vår lilla butik ”Shopen” eller i samband med vernissager och visningar. Du är mycket välkommen att höra av dig och även att följa oss i sociala medier, hemsida, Facebook och Instagram.

Vänliga hälsningar

För styrelsen i Norrköpings Konstforum
Bo Axestam